Swift'te for döngüsü

2020-02-14

Bir önceki yazımda döngülere giriş yapmıştık şimdi de bir diğer döngü yapısını inceleyelim. Eğer daha önce Python programlama dilini kullanarak bir şeyler geliştirdiyseniz, Swift'teki bu yapı size tanıdık gelecektir.

for <NGÜ DEĞİŞKENİ> in <DOLAŞILACAK ARALIK> {
    <TEKRAR EDECEK İŞLEMLER> 
}

Döngü değişkeninin dolaşacağı aralığı hemen aşağıdaki gibi belirleyebiliriz.

let kapaliAralik = 1...10  // 1 ve 10 dahil.
let yariAcikAralik = 1..<10 // 10 dahil değil.

Döngü değişkeninin dolaşacağı aralığı belirlerken dikkat etmemiz gereken en önemli şey olarak aralığın artan bir aralığı temsil etmesini söyleyebiliriz. Yani aralığı belirlediğimiz son sayının, ilk sayıya ya eşit olması ya da büyük olması lazım.

var toplam = 0

for i in 1..<10 {
    toplam += i
}

Yukarıdaki örnekte 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulabilmek için ilk önce bütün sayıların toplam değerini tutacağımız "toplam" değişkenini tanımladık ve başlangıç değeri olarak "0" değerini atadık. Sonra döngü değişkenimize bir ad verdik (bu isim çoğunlukla i, j veya k olarak belirlenir) ve daha sonra da aralığı belirledik. Son olarak döngü içerisinde döngünün her tekrar edişinde o anki döngü değişkeninin değerini "toplam" adlı değişkene ekledik.