Swift'te karakter ve karakter dizileri

2020-02-06

Programlama yaparken sayılarla çalıştığımız gibi yazılarla da çalışırız. Bilgisayarlar için her bir harf Unicode adı verilen bir standartla arkaplanda sayılar ile temsil edilir. Çoğu modern programlama dilinde olduğu gibi, Swift'te de karakter dizileriyle çalışmak için uygun yapılar bulunuyor.

let karakterU: Character = "u"

Yukarıda Character veri türü yardımıyla harfleri değişken ya da sabit olarak tanımlayabiliriz. Peki birden fazla harfden meydana gelen karakter dizilerini nasıl tanımlayabiliriz?

let karakterDizisi: String = "Merhaba, ben bir karakter dizisiyim!"

Tıpkı sayılarda olduğu gibi type inference burda da geçerli. Yani hemen aşağıdaki gibi alternatif ve daha kısa bir şekilde karakter dizileriyle çalışabiliriz.

let karakterDizisi = "Merhaba, ben bir karakter dizisiyim!"

Concatenation

Swift'te toplama işlemi operatörü yardımıyla iki farklı karakter dizisini birleştirebiliriz.

var selamlama = "Merhaba," + " benim adım "
let isim = "Ufuk"
selamlama += isim // "Merhaba, benim adım Ufuk"

Karakterleri de karakter dizileriyle yine aynı operatör yardımıyla birleştirebiliriz.

let unlemIsareti: Character = "!"
selamlama += String(unlemIsareti) // "Merhaba, benim adım Ufuk!"

Interpolation

Karakter dizilerini, özel bir söz dizimi sayesinde farklı bir şekilde daha birleştirebiliriz.

selamlama = "Merhaba, benim adım \(isim)!" // "Merhaba, benim adım Ufuk!"