Swift'te sabitler ve değişkenler

2020-02-04

Programlama, özüne inildiğinde veriyi kontrol etmekten ibaret diyebiliriz. Günlük hayatta ekranlarda gördüğümüz her şey bilgisayarın işlemcisine gönderdiğimiz sayılardan ibaret. Biz geliştiriciler olarak, her bir veri parçasını daha sonra kaynak kod içerisinde kullanabilmek için sabitlere veya değişkenlere atama yaparız. Şimdi bunu nasıl yapabileceğimize kısaca göz atalım.

Sabitler (Constants)

Swift programlama dilinde en basit haliyle bir sabit aşağıdaki gibi tanımlanır.

let sayi: Int = 10

Yukarıda let anahtar kelimesinin yardımıyla "sayi" adında ve Int yani tamsayı türünde bir sabit tanımladık ve hemen ardından 10 değerini bu sabite atadık.

Şimdi de ondalıklı sayı yani Double türünde bir sabit tanımlayalım.

let pi: Double = 3.14159

Ondalıklı sayı değeri atanmış bir sabit tanımlamak için Float türünü de kullanabilrdik ve bu sayede bellekte daha az yer kaplayabilirdik ama şimdilik bunu kafaya takmaya gerek yok.

Sabitleri bir defa tanımlama işlemi yaparsanız daha sonra değerini değiştiremezsiniz.

sayi = 20

Yukarıdaki satırda yapılan işlem şu hata mesajını geriye döndürür: Cannot assign to value: 'sayi' is a 'let' constant. Sabitler adları üstünde değişmeyecek değerleri saklamak için kullanılır. Örneğin bir insanın yaşı her sene değişir fakat doğum tarihi hiçbir zaman değişmez.

Değişkenler (Variables)

Değişkenler sayesinde zamanla değişmesi gereken değerleri saklayabilir, istediğimiz zaman kullanabilir ve daha sonra gerektiğinde değiştirebiliriz.

Swift programlama dilinde değişken tanımlama işlemi hemen aşağıdaki gibi yapılır.

var degiskenSayi: Int = 42

Değişkenleri tanımlarken sabitlerden farklı olarak var anahtar kelimesini kullanırız. Yukarıda tanımlama yaptığımız değişkenin değerini değiştirmek istersek aşağıdaki gibi yeniden atama işlemi (reassign) yaparız.

degiskenSayi = 43
degiskenSayi = 1_000_000

Anlamlı değişken isimleri kullanmak

Programlama yaparken her zaman anlamlı değişken isimleri kullanmaya gayret etmeliyiz. İyi isimlendirme yapılmış değişkenler daha önce yazılmış kodu, daha sonra okumayı kolaylaştırır.

There are only two hard things in Computer Science: cache invalidation and naming things. -- Phil Karlton

Swift programlama dilinde sabit ya da değişken tanımlarken camel case yapısını kullanırız. İyi isimlendirilmiş sabit ve değişkenler için hemen aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

  • kisininYasi
  • insanSayisi