Swift'te while ve repeat-while döngüleri

2020-02-10

Programlamada belli durumlarda tekrar tekrar çalışması gereken kod parçaları olabilir bu gibi zamanlarda döngülerden faydalanırız. Farklı sorunlar, farklı döngü yapılarıyla daha kolay bir şekilde çözülebilir. Swift'te de birden fazla türde döngü yapısı bulunuyor, gelin bunları inceleyelim.

while döngüsü

Bu döngünün söz dizimi kabaca hemen aşağıdaki gibidir. Koşul (condition) doğru olduğu sürece kod bloğu içerisindeki ifadeler tekrar tekrar çalışmaya devam eder.

while <KOŞUL> {
  <KODLAR> 
}

While döngüsünün iskeletini gördükten sonra küçük bir örnekle bu döngü yapısını daha iyi anlayalım.

var sayi = 1

while sayi <= 10 {
  print("Merhaba, Dünya!")
  sayi += 1
}

Yukarıdaki satırlar sayi adı verilen değişkene 1 değeri atanmıştır. sayi değeri 10'dan küçük veya ve eşit olduğu sürece değişkenin değerini konsola yazdırır ve bunu yaptıktan sonra değeri 1 arttırır. Değişken değeri 10'dan büyük bir değere ulaştığında, yani şart artık sağlanmadığında, döngü sonlanır.

repeat-while döngüsü

While döngüsüne alternatif olarak sayabileceğimiz bir başka yapı olan repeat-while'ı tanıyalım. Bu döngü yapısı daha önce karşılaşmış olabileceğiniz do-while döngüsüyle aynı işi yapar. Bu döngü yapısında, klasik while döngüsünün aksine, koşulu en başta kontrol etmek yerine gövdedeki kod bir kez çalışır daha sonra koşul kontrol edilir

repeat {
  <KODLAR>
} while <KOŞUL>

Şimdi while döngüsü örneğini bu yapıyı kullanarak inceleyelim.

var sayi = 1

repeat {
  print("Merhaba, Dünya!")
  sayi += 1
} while sayi <= 10

break statement

Bazen belli bir koşul sağlandığında döngüden daha erken çıkmak isteriz. Bu tarz durumlarda kontrol bloğu içerisinde kullanabileceğimiz break anahtar kelimesi imdadımıza yetişir.

var sayi = 1

while sayi <= 10 {
  if sayi == 5 {
   print("ÇIK!")
   break
  }
  print("Merhaba, Dünya!")
  sayi += 1
}